اﻣﺮوزه به‌واسطه ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روش‌های ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش‌های اﺻﻠﯽ بانک‌ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، به‌صورت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری هم‌چون درﮔﺎه‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش‌ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار می‌باشد. در همین راستا بانک توسعه تعاون ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی یک‌بار ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ‌ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی مفید که می‌تواند در ایمن‌سازی دسترسی کاربران به سیستم‌های الکترونیکی نقش به سزایی داشته باشد، فعال نموده است. رمز یک‌بار مصرف درمقابل رمز‌های ثابت قرار دارد و فقط برای یک‌‌بار با مدت زمان محدود تعبیه شده است و روشی ساده و موثر برای مقابله با سوء استفاده‌های اینترنتی محسوب می‌گردد.


دریافت رمز پویا بانک توسعه تعاون با سه روش

الف.دریافت و فعالسازی رمز پویا در سامانه همراه بانک

ب.دریافت و فعالسازی رمز پویا در سامانه اینترنت بانک

ج.دریافت رمز پویا از طریق پیامک

ویدیو فعالسازی رمز یکبار مصرف توسعه تعاون

الف. فعالسازی رمز پویا در سامانه همراه بانک

جهت فعال‌سازی در ابتدا برنامه همراه‌بانک را از پرتال بانک به آدرس www.ttbank.ir دانلود نموده و طبق تصاویر ذیل اقدام نمایید.

چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم

ویدیو دریافت رمزهای پویا در سامانه همراه‌بانک/ خدمات کارت

خدمات کارت( خدمات سپرده وخدمات کارت)

چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم

چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم
چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم

ب. فعالسازی رمز پویا در سامانه اینترنت بانک

جهت فعالسازی در سامانه اینترنت بانک از مسیر “کارت” به زیرگزینه “کارت‌های من” مراجعه نمایید.(تصویر ذیل)

چگونه رمز پویا بانک توسعه تعاون را فعال کنیم

ج. دریافت رمز پویا از طریق پیامک

باهدف تسهیل استفاده از رمزهای دوم پویا، از تاریخ سه‌شنبه ۱۷دی ۱۳۹۸این امکان فراهم می‌شود تا مشتریان بانکی در زمان انجام پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی، درخواست خود را برای دریافت پیامکی رمز پویا به بانک صادرکننده کارت خود ارسال کنند.

 • در این طرح با اضافه شدن دکمه “درخواست رمز پویا” به درگاه‌های پرداخت اینترنتی و برنامک‌های پرداخت، این امکان فراهم می‌شود که مشتریان، رمز دوم پویای خود را از طریق پیامک دریافت کنند.
 • با توجه به اینکه دریافت رمز پویا از طریق پیامک منوط به ارائه تائیدیه شماره تلفن همراه به بانک مربوطه می‌باشد، لازم است مشتریان گرامی برای اطلاع از نحوه ارائه این تائیدیه، ضمن مراجعه به شعب بانک، اطلاعات لازم را در این خصوص به دست آورند.

نکات لازم

 •  چنان‌چه بیش از 3 بار رمز پویا به اشتباه ثبت گردد رمز دوم کارت مسدود شده و جهت فعال‌سازی می‌بایست به اولین خودپرداز بانک توسعه تعاون و یا نزدیکترین شعبه این بانک مراجعه نمایند.
 •  جهت غیرفعال‌سازی رمز دوم مراتب به سه روش امکان‌پذیر می‌باشد:
  • غیرفعال‌سازی از طریق سامانه اینترنت بانک
  • غیرفعال‌سازی از طریق سامانه همراه بانک
  • غیرفعال‌سازی تماس با مرکز تماس مشتریان به شماره 64380000
  • غیرفعال‌سازی از طریق مراجعه به شعب
 • مسئولیت نگهداری رمز ابزارهای ارائه رمز پویا و سامانه‌های مربوطه بر عهده مشتری می‌باشد

سوالات متداول

علت نمایش پیغام خطا با عنوان: “رمز دوم وارد شده صحیح نیست” در هنگام استفاده از رمز پویا چیست؟

در صورتیکه از زمان تولید رمز یکبار مصرف مدت 021 ثانیه گذشته باشد پیغام مذکور ارسال می گردد.
در صورت فعال سازی رمز پویا و استفاده از رمز دوم قبلی (رمز دوم ثابت) پیغام مذکور نمایش داده می شود.

آیا استفاده از توکن برای ایجاد رمز پویا امکان دارد یا خیر ؟

خیر. توکن صرفا جهت ورود به سامانه اینترنت بانک پیاده سازی شده است.

زمان اعتبار رمز دوم پویا ۶۰ ثانیه است یا ۱۲۰ثانیه؟

طبق دستور العمل جدید بانک مرکزی این مهم به ۱۲۰ ثانیه افزایش یافته است.

مراتب اطالع رسانی به مشتریان چگونه است؟

اطالعر سانی از طریق پرتال ر سمی بانک، ر سانه های مجازی، شبکه های اجتماعی برو شور آموز شی و… طبق
برنامه ریزی انجام گردیده استت پیامک اطلاع رسانی انفرادی افراد در سه مرحله پیش بینی شده است که
مرحله اول مورخ 22/10/09 و دو مرحله بعدی طبق خوشه بندی بررسی شده در هفته اول و هفته دوم دی ماه
ارسال خواهد شد.

کارتهایی که بدلیل رمز اشتباه مسدود شوند آیا امکان فعالسازی توسط مشتری وجود دارد؟

بله. از طریق مراجعه به خودپرداز(از طریق گزینه تغییر اینترنتی میتواند نسبت به (صرفا) رفس انسداد اقدام
نماید) و یا مراجعه حضوری به شعبه

زمان توقف استفاده از رمز ایستا اول دی ماه است یا۱۵دی؟

بر حسب اطلاع بانک مرکزی تا پایان دی ماه بانک ها ا ستفاده از رمز پویا اختیاری و به محض اعلام بانک مرکزی این قابلیت اجباری خواهد شد.


رمز پویا بانک ملت رمز پویا بانک ملی رمز پویا بانک صادرات رمز پویا بانک کشاورزی رمز پویا بانک تجارت رمز پویا بانک مسکن رمز پویا بانک قوامین رمز پویا بانک سرمایه رمز پویا بانک شهر رمز پویا بانک سپه رمز پویا بانک انصار رمز پویا بانک پارسیان رمز پویا بانک سامان رمز پویا بانک آینده رمز پویا بانک پاسارگاد رمز پویا بانک گردشگری رمز پویا بانک رسالت رمز پویا بانک حکمت ایرانیان رمز پویا بانک صنعت و معدن رمز پویا بانک سینا رمز پویا بانک ایران زمین رمز پویا بانک توسعه تعاون