شما برای دریافت شماره شبا دیگر نیازی نیست به شعبه بانک یا دستگاه های خودپرداز مراجعه کنید. شما برای دریافت شبا به صفحه مخصوص این کار در بانک مورد نظر خود میروید و در صفحه اطلاعات خواسته شده را وارد میکنید و سامانه به شما شماره شبای بانکی شماره خواهد داد. در چگونه ما دسترسی به سامانه دریافت شماره شبای بانکی تمامی بانک ها و موسسات کشور را برای راحتی شما آماده کرده ایم.

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

بانک ملت
به منظور دريافت شماره شناسه حساب بانکی ايران (شبا) برای حساب های بانک ملت بايستی شماره حساب / شماره قرارداد مورد نظر را وارد نموده و عبارت امنيتی مشاهده شده را در فيلد مربوطه درج نمائيد.
پس از تكميل اطلاعات و ثبت کليد تاييد، مشخصات صاحب حساب نمايش داده می شود که در صورت صحت اين مشخصات و تائيد آن امکان مشاهده و چاپ شماره شبا معادل شماره حساب / شماره قرارداد بانکی متمرکز ميسر می گردد.

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

دریافت شماره شبا بانک کشاورزی با استفاده از ارسال شماره حساب مهرگستر از طریق SMS به شماره   ۹ ۸ ۹ ۸ ۰ ۰ ۰ ۳   نیز قابل دسترس هست.

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شبا بانک صادرات روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک ملی دکمه ی زیر را کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک سپه روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک مرکزی روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک مسکن روی لینک زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک سینا روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک رفاه کارگران روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک توسعه تعاون روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک صنعت ومعدن روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک گردشگری روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک تجارت روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک سامان روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک پارسیان روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک کارآفرین روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک خاورمیانه روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک قرض الحسنه مهر ایران روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک شهر روی دکمه ی زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک ایران زمین روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک آینده روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک دی روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک سرمایه روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک اقتصاد نوین روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک رسالت روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا موسسه ملل روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا موسسه اعتباری توسعه روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا موسسه اعتباری نور روی دکمه زیر کلیک کنید

چگونه شماره شبا تمامی بانکها را دریافت کنیم

برای دریافت شماره شبا پست بانک ایران روی دکمه زیر کلیک کنید

شماره شبا چیست؟

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار “شبا” نامیده می شود، شماره ای است ۲۴ رقمی که يک حساب بانكی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانكی ايران مشخص می كند. آشنایان و طرف های تجاری شما با استفاده از “شبا” می توانند بدون نياز به ذکر نام بانک، نام يا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظير آن، بصورت الکترونيكی وجه برايتان حواله كنند. همچنین شما می توانید از “شبا”ی ديگران برای انتقال وجه به آنها استفاده کنيد .
“شبا” جایگزین شماره حساب های فعلی نمی شود، بلکه به عنوان يک شماره ی استاندارد در کنار آنها قرار می گيرد. برای هر حسابی که داريد، می توانيد يك “شبا”ی مخصوص به آن دريافت كنيد. “شبا” برای انواع حسابها مانند جاری، سپرده، تسهيلات و نظاير آن می تواند مورد استفاده قرار گيرد.

وجود “شبا” مزايای زير را برای مشتريان و بانك در بردارد:

1. شبا” تمام اطلاعات یک شماره حساب معمولی را دارد . با دانستن “شبا” میتوانید وجه را به آن منتقل کرده يا از طريق آن پول دريافت کنيد، بدون اين که نگران ساير جزئيات حساب باشيد.

2. برای حواله هایی که از “شبا” در آنها استفاده می شود، نياز به دانستن، ذکر و کنترل هيچگونه اطلاعاتی نظير نام بانک، نام يا كد شعبه، شماره حساب، نوع حساب و درگيری با كدهای مختلف و گوناگون نداريد. تمامی اين داده ها در “شبا” وجود دارند.

3. اگر اشتباه یا سهوی در ورود “شبا” پیش آید، سامانه های بانکی از اشتباه مشتری (در اعلام شبا) يا متصدی بانک (در ورود اطلاعات شبا) آگاه شده و آن را گزارش می کنند . به اين معنی که اگر مشتری يا متصدی بانك يك يا چند رقم از “شبا” را به اشتباه وارد كند، سيستم با كنترل محتوای “شبا” به او ا علام می كند كه اشتباهی رخ داده است و بايد “شبا”ی وارد شده مجدداً كنترل شود.

این ساز و کار “شبا” امکان خطای مشتری و متصدی بانک در ورود اطلاعات حساب و ارسال وجه به حساب های ديگر را تا حد بسيار زيادی کاهش می دهد .

4. سامانه های حواله الکترونیکی کشور “ساتنا” و “پایا” براساس “شبا” فعاليت مي­نمايند؛ بنابراين دانستن “شبا”ی حساب برای انجام حواله بين بانکها برای همه مشتريان بانكها ضرورت دارد.