در یک نگاه

شاید فکر کنید که بستن کراوات کار سختی باشد اما نگران این موضوع نباشید چون با انجام این دستورالعملهای مفید، شما میتوانید یک متخصص در گره زدن طبق مد روز باشید. شما چندین گزینه در دسترس دارید ، از گره چهار در دست گرفته تا ویندسور کلاسیک.

 • اگر میخواهید به شخص دیگری کمک کنید باید کراوات خود را به بهترین نحو ممکن ببندید، برای دستورالعمل هایی از این منظر در ادامه همراه چگونه در مقاله طرز گره زدن کراوات باشید.

۱. استفاده از ساده ترین روش : گره چهار در دست (گره دانش آموزی)

چگونه کراوات را ببندیم

۱. کراوات را دور گردن خود بکشید.

با یقه بالا و دکمه های پیراهن خود به طور کامل ببندید ، کراوات را روی شانه های خود قرار دهید. انتهای گسترده تر(پهن تر) کراوات را در سمت راست خود آویزان کنید ، در حالی که انتهای باریک حدود 12 اینچ (30 سانتی متر) در سمت چپ بالاتر است.


۲. از انتهای باریک شروع کنید.

انتهای پهن را به سمت چپ بدن خود ، در انتهای باریک بکشید. دو تکه پارچه را با دست چپ خود ، نزدیک گردن خود نگه دارید.


۳. انتهای پهن را زیر انتهای باریک حلقه کنید.

با دست راست خود بروید. آن را در زیر انتهای باریک گیر کنید ، انتهای پهن را بگیرید و آن را به طرف راست خود بکشید.


۴. انتهای پهن را دوباره ببندید.

یکبار دیگر آن را از انتهای باریک عبور دهید ، در همان نقطه ای که دست چپ شما گره را به هم می چسباند.


۵. انتهای پهن را از طریق حلقه گردن بکشید.

نوک انتهای پهن را زیر خود ببندید و از طریق حلقه گردن بکشید.


۶. انتهای پهن را از طریق گره جلو قرار دهید.

شما باید یک گره افقی در قسمت جلوی کراوات خود داشته باشید. این گره را با انگشت خود باز کنید و انتهای پهن را با دقت وارد کنید.


چگونه کراوات را ببندیم

۷. گره را محکم کنید.

انتهای باریک را نگه دارید و گره جلویی را به سمت بالا بکشید تا کراوات محکم شود. مطمئن شوید که کراوات شما صاف باشد و طول آن مناسب باشد ، در حالت ایده آل در بالای کمربند شما.

 • دو طرف گره را به آرامی فشار دهید تا درست زیر آن گودی ایجاد شود.

۸. انتهای باریک کراوات را وارد حلقه در قسمت عقب انتهای پهن،کنید.


۹. یقه خود را به سمت پایین تا کنید و مطمئن شوید که کراوات در تمام طول دور گردن شما با یقه پوشانده شده است.


۲. گره زدن به روش سنتی ویندسور (گره رسمی کراوات)

چگونه کراوات را ببندیم

۱. کراوات را دور گردن خود قرار دهید.

اطمینان حاصل کنید که انتهای پهن تر در سمت راست قرار دارد و حدود 14 اینچ (36 سانتی متر) پایین تر از طرف نازک تر در سمت چپ است. [4] گره ویندسور از پارچه زیادی استفاده می کند ، بنابراین انتهای آن باید کمی پایین تر از آن باشد که معمولاً کراوات را قرار می دهید.


۲. از انتهای باریک عبور کنید.

کروات را در هر دست نگه دارید ، سپس هر یک از آنها را به طرف مقابل منتقل کنید. انتهای گسترده اکنون باید در سمت چپ شما باشد.


۳. انتهای پهن را از طریق حلقه گردن بکشید.

با استفاده از دست راست خود ، دو انتهای آن را در جایی نگه دارید که در نزدیکی یقه شما باشد. با دست چپ ، انتهای پهن را از طریق حلقه گردن از پایین بکشید.


۴. کراوات خود را به پایین برگردانید.

انتهای پهن را روی سینه خود ، در سمت چپ انتهای باریک قرار دهید.


۵. با انتهای باریک کار را پایان دهید.

انتهای پهن را با دست راست بگیرید و آن را به سمت راست بدن ، در زیر انتهای باریک بکشید. با دست چپ خود گره را در نزدیکی یقه خود نگه دارید.


۶. انتهای پهن را از قسمت جلو تا حلقه گردن بکشید.

آن را در سمت راست نگه دارید.


۷. انتهای پهن را از طریق حلقه گردن بکشید.

نوک انتهای پهن را درج کرده و بکشید ، هنوز هم در سمت راست باشد.


۸. انتهای پهن را تا انتهای باریک ببندید.

آن را از راست به چپ بپیچانید ، بنابراین قسمت جلو دوباره قابل مشاهده است.


۹. انتهای پهن را از طریق حلقه گردن از پایین بکشید.

آخرین باری که انتهای پهن را از طریق حلقه گردن پشت کنید ، است.


چگونه کراوات را ببندیم

۱۰. انتهای پهن را از طریق گره جلو قرار دهید.

انتهای پهن را از طریق گره افقی در قسمت جلوی کراوات قرار دهید. آن را بکشید


۱۱. گره را محکم کنید.

پایه گره جلو را نگه دارید و از طرفین به آرامی فشار دهید. انتهای کراوات را به آرامی بکشید تا گره به گردن نزدیک شود.


۳. گره زدن پرات (پایه ی گره ی رسمی)

چگونه کراوات را ببندیم

۱. کراوات را وارونه در اطراف یقه خود قرار دهید.

برخلاف بیشتر گره ها ، گره پرات با کراوات وارونه شروع می شود ، بنابراین درز کراوات رو به جلو است. انتهای گسترده کراوات را از سمت راست خود آویزان کنید ، و انتهای باریک را روی سمت چپ خود بکشید.

 • این گره اندازه متوسط ​​داردو مناسب است. 

چگونه کراوات را ببندیم

۲. موقعیت انتهای پهن را بررسی کنید.

در کراوات گره دار ، انتهای پهن بایدکمی پایین تر از سگک کمربند شما باشد . با این وجود ، در شروع ، انتهای پهن را بالا یا پایین بیاورید تا زمانی که 1-2 اینچ (2.5-5 سانتی متر) زیر این نقطه آویزان شود. به عنوان یک قاعده انگشت شست ، گره Pratt با اتصال به گره ، انتهای پهن را با این فاصله بلند می کند

 • انتهای باریک کراوات باید بالاتر از انتهای پهن باشد. معمولاً در حدود سطح دکمه شکم خواهد بود ، اما این از اهمیت کمتری در محل قرارگیری انتهای آن برخوردار است.

چگونه کراوات را ببندیم

۳. از انتهای پهن زیر انتهای باریک عبور کنید.

انتهای پهن را روی بدن خود به سمت چپ حرکت دهید و آن را در زیر انتهای باریک قرار دهید.

 • انتهای باریک کراوات را برای هیچ بخشی از این گره حرکت ندهید. در حالی که از انتهای پهن استفاده می کنید ، آن را ثابت نگه دارید.

۴. انتهای پهن را تا حلقه دور گردن بکشید

نوک را در بالای حلقه ، هنوز در سمت چپ خود قرار دهید.


۵. انتهای پهن را از طریق حلقه گردن بکشید.

انتهای پهن را از بالا به داخل حلقه قرار دهید. در سمت چپ آن را به همان جهت قبلی بکشید.


۶. انتهای پهن را از انتهای باریک ، از چپ به راست ببندید.

این قسمت از قسمت انتهایی می پیچد تا درز دیگر دیده نشود. انتهای پهن با زاویه ای از سمت راست شما گسترش خواهد یافت.


۷. انتهای پهن را از طریق حلقه گردن بکشید.

انتهای پهن را دوباره به حلقه گردن خود بیاورید ، اما این بار از پایین. آن را بکشید


۸. انتهای پهن را از طریق حلقه جدید در قسمت جلو بکشید.

آخرین بار شما یک حلقه افقی در قسمت جلوی کراوات خود ایجاد کرده است. انتهای پهن را از طریق این حلقه جمع کنید و مستقیم بکشید تا سفت شود. انتهای گسترده اکنون باید جلوی انتهای باریک قرار گیرد.


۹. گره را تنظیم کنید.

در قسمت انتهایی بکشید تا سفت شود. گره جلو را تا پایه یقه خود ببندید تا کراوات را ببندید.

 • برای، محکم شدن طرفین گره را به آرامی فشار دهید.

۴. گره زدن نیم گره ویندسور (رسمی)

چگونه کراوات را ببندیم

۱. انتهای پهن را در سمت راست قرار دهید.

کراوات را دور گردن خود قرار دهید و بگذارید طرفین در مقابل شما آویزان شوند. انتهای پهن باید در سمت راست بدن شما باشد و تقریباً 12 اینچ (30 سانتی متر) پایین تر از انتهای باریک در سمت چپ آویزان کنید

 • Half Windsor یک گره مثلثی و متقارن است که برای مناسبت های رسمی مناسب است. این بزرگتر از چهار دست و اما حجیم تر از ویندسور است ، این مدل می تواند برای انواع یقه هاکار کند. گردنبندهای ساخته شده از پارچه ضخیم تر به احتمال زیاد به یقه پهن با این گره احتیاج دارند. 

۲. از انتهای باریک عبور کنید.

انتهای گسترده کراوات را به طرف سمت چپ خود بکشید و از انتهای باریک عبور کنید.


۳. انتهای پهن را در زیر انتهای باریک تا کنید.

یک حلقه را در اطراف انتهای باریک تکمیل کرده و انتهای پهن را به طرف راست بکشید.

 • قسمت زیرین انتهای پهن باید در این نقطه قابل مشاهده باشد.

۴. انتهای پهن را تا حلقه گردن بگیرید.

گردنبند در یقه خود بلند کنید. آن را در سمت راست نگه دارید.


۵. انتهای پهن را از طریق حلقه و سمت چپ بکشید.

نوک پهن را از طریق حلقه در پایین قرار داده و آن را از سمت چپ بکشید ، بنابراین از زیر انتهای باریک عبور می کند.


۶. انتهای پهن را در قسمت جلویی انتهای باریک تا کنید

انتهای پهن را به جلو و به سمت راست خود بکشید.


۷. قسمت انتهایی را از طریق حلقه گردن بکشید

بار دوم را از طریق حلقه گردن تا کنید.


۸. انتهای پهن را از طریق گره جلو قرار دهید.

گره جلویی را با انگشت خود شل کنید و انتهای پهن را وارد کنید. آن را بکشید تا از قسمت انتهایی باریک استراحت کنید.


۹. گره را محکم بکشید تا سفت شود.

به محض کشیدن گره ، گره جلو را به آرامی فشار دهید و گره ای را در قسمت جلوی کراوات خود ایجاد کنید.

سوالات متداول

در این چگونه من با چه مدل هایی از بستن کراوات آشنا خواهم شد؟

شما در این چگونه به نحوه بستن کراوات به 4 روش گره چهار در دست یا دو گره، گره زدن به روش سنتی ویندسور، گره زدن پرات (پایه ی گره ی رسمی) و گره زدن نیم گره ویندسور (رسمی) آشنا خواهید شد.

آیا میتوانم پس از این آموزش به دیگران در بستن کراوات کمک کنم؟

بله، شما در این مقاله با طرز گره زدن کراوات به طور کامل آشنا خواهید شد و میتوانید به راحتی در بستن کراوات دوستان خود را کمک کنید.

زمان مورد نیاز: 21 دقیقه.

با انجام این دستورالعملهای مفید، شما میتوانید یک متخصص در گره زدن طبق مد روز باشید. شما چندین گزینه در دسترس دارید ، از گره چهار در دست گرفته تا ویندسور کلاسیک.

 1. استفاده از ساده ترین روش : گره چهار در دست (گره دانش آموزی)

  استفاده از ساده ترین روش : گره چهار در دست (گره دانش آموزی)چگونه کراوات را ببندیم

 2. گره زدن به روش سنتی ویندسور

  گره زدن به روش سنتی ویندسور چگونه کراوات را ببندیم

 3. گره زدن پرات (پایه ی گره ی رسمی)

  گره زدن پرات (پایه ی گره ی رسمی) چگونه کراوات را ببندیم

 4. گره زدن نیم گره ویندسور (رسمی)

  گره زدن نیم گره ویندسور (رسمی)چگونه کراوات را ببندیم