راحله آقاپور 653 روز پیش بدون دیدگاه

چگونه دیگران را عاشق خود کنیم

اینکه در پیرامون خود دوستانی داشته باشیم که هر از چند گاهی به آن ها تکیه کنیم، یکی از ارزشمند ترین چیزهایی است که می توان در زندگی داشت. از آن جا که هر کاری علم خاص خود را می خواهد، آداب و معاشرت هم علم خود را دارد که با رعایت آن ها می توانیم به راحتی دیگران را عاشق خود کنیم. مقاله ی پیش رو سعی در بیان نکات ریز اما ارزشمندی دارد که با رعایت آن ها می تواننید دیگران را وابسته و عاشق خود کنید.

1.برای اینکه دیگران را عاشق خود کنیم باید سه چیز را کنار بگذاریم!

لجاجت، غرور و خجالت! این سه چیز نمی گذارند تو خود را آن طور که هستی آزادانه بیان کنی. تا وقتی که نگران وجه خود و واکنش و نظر دیگران هستی خود حقیقیت را پنهان می کنی. خود را همان طور که هستی قبول کن. وقتی خود را چنان که باید می پذیرید دیگران هم شما را آن طور که هستید می پذیرند. وقتی پیش خود رفوزه ای، پیش زندگی هم رفوزه ای. با دلی بی پیرایه خود را ابراز کن. در چنین حالتی ما با هماهنگی با همه می رسیم و به راحتی می توانیم دیگران را عاشق خود کنیم.

2.به موهبت های زندگیمان توجه کنیم تا دیگران را عاشق خود کنیم

وقتی به موهبت های زندگی خود توجه می کنید ناخودآگاه برای دیگران سعادت و موفقیت نیز می خواهید. بی قید و شرط از خوبی و زیبایی و هوش دیگران تعریف می کنید. زندگی را ستایش می کنید، حتی هنگام سختی ها و شکست ها! احساس آرامش می کنید، حتی در حضور آدم هایی که دردسر سازند! بر چنین انسان هایی نیز تاثیرات مثبتی می گذارید! با رعایت این نکته کوچک اما کلیدی به راحتی می توانیم دل دوروبری هایمان را بدست آوریم. دیگران را عاشق خود کنیم و بر روی آن ها تاثیر گذار هم باشیم.

3.شوخ طبعی و بازی گوشی کیمیاست!

کمی برخورد شوخ طبعانه دیگران به به سمت شما جذب خواهد کرد

از شوخ طبعی غافل نشوید! شوخ طبعی کیمیاست. این شوخ طبعیست که زندگی ما را استحاله می بخشد. با این کار می توانیم به راحتی دیگران را عاشق خود کنیم. وقتی مانند یک کودک معصوم می خندی، بدن و روح تو شفا پیدا می کند. امروز چند بار خندیده اید؟ هر روز بدون استثنا یک دل سیر بخندید. اگر بتوانی رویدادهای زندگی خود را با نگاهی سرشار از شوخ طبعی ببینی، آن گاه می توانی خنده خنده از پس همه دشواری ها برآیی. در چنین حالتیست که دیگران هم با حالتی خندان با شما رو به رو شده و عاشق و وابسته شما می شوند.

4.برای اینکه دیگران را عاشق خود کنیم به جا حرف زدن را یاد بگیریم!

به جای اینکه حرف های بیهوده بزنی، سکوت کن! حرف بزن وقتی حرفی برای زدن داری! بیهوده حرف نزن! به جای اینکه دائما به فکر باشی، با احساسات خود هماهنگ باش. چه در دشواری ها و چه در لحظه های آسایش. گشوده باش و منتظر! اعتماد کن و تصمیم نگیر! در چنین شرایطی است که می توانیم به راحتی دیگران را عاشق خود کنیم.

5.پذیرای دگرگونی ها باش

همواره از دگرگونی ها استقبال کن! حتی شده دگرگونی در آرایش موها، رنگ و مد لباس ها. چون دگرگونی تو را که در بند ذهنیت کهنه ای، تازه می کند! ممکن است تغییر کردن و تغییر دادن کمی دشوار باشد. به ویژه تغییر دادن نگاه و الگوهای ذهنی دیگران. دگرگونی مثبت ما به دیگران شهامت می بخشد. با این کار به راحتی می توانیم دیگران را عاشق خود کنیم.

خداوند طبیعت را الگوی ما قرار داده است. دگرگونی فصل ها، دگرگونی برگ ها، گل ها، حیوانات، شکوه عارفانه ی ابر ها، آسمان، ماه، خورشید، زمین، کوها و دریاها. در همین لحظه که ما سرگرم گفت و گوییم، همه چیز در حال دگرگونی و استحاله است. حتی اگر امروز درد و رنج و اندوهی داری، باید بدانی که این ها تا ابد ثابت نمی مانند. حتی شادمانی امروز تو نیز ثابت نیست. به جای چسبیدن به آن چه پیش روی توست و به جای تمنای نگهداشتن آن ها، لحظه ی حال را کامل و تمام زندگی کن. دگرگونی چیزی نیست جز روندی که طی آن ما مدام خود را عوض می کنیم و پیش می رویم. وقتی شجاعانه با چالش دگرگونی مواجه می شویم و از آن نمی ترسیم با اعتماد به نفس هر چه تمام تر مسیر زندگی را پیش می بریم. در چنین حالتیست که به راحتی دیگران را عاشق خود می کنیم.

6.چیزی را بگویید که به آن عمل می کنید

همیشه گفته اند که حرف زدن آسان است و عمل کردن دشوار. ما راحت حرف می زنیم. به دیگران قول می دهیم، اما وقتی پای عمل به میان می آید جا می زنیم یا کار را نیمه کاره رها می کنیم. این ها اموری هستند که موجب پراکنده شدن دیگران از پیرامون ما خواهند شد. رک و پوست کنده با افرادی که ارتباط دارید صحبت کنید. قول انجام کاری که از عهده ی انجام آن بر نمی آیید ندهید. در چنین حالتی می توانیم به راحتی دیگران را عاشق خود کنیم.

چگونه وارد رابطه عاشقانه شویم

7.هم خود ببخش و هم پذیرای بخشش دیگران باش

آیا از اینکه هدیه ای به کسی بدهی خرسند می شوی؟ بی تردید بخشش یک فضیلت است. با وجود این، چند لحظه فکر کن! آیا وقتی از کسی کمکی می خواهی احساس ناراحت کننده ای داری؟ یا وقتی چیزی از کسی می گیری؟ یا وقتی کسی به تو توجه می کند و برایت دل می سوزاند نمی خواهی به او زحمت بدهی؟ شاید غرور تو اجازه نمی دهد از کسی چیزی بگیری یا دوست نداری به دیگران تکیه کنی! خجالت می کشی یا نمی خواهی باری بر روی دوش دیگران بگذاری. اما اگر وضع این گونه باشد پس احساس تو چه وضعی خواهد داشت وقتی داری به کسی هدیه ای می دهی، به کسی محبت می کنی، ابراز عشق می کنی اما او هدیه تو را قبول نمی کند؟ محبت تو را پس می زند و ابراز عشق تو را نادیده می گیرد. یا اگر این ها را قبول می کند با احساسی از تردید و ناخرسندی قبول می کند.

دادن و گرفتن، دهش و پذیرش، بخشش و دریافت بخشش هر دو به یک اندازه با فضیلت اند و ارزشمند! با احساس سپاس و امتنان پذیرفتن و گرفتن سعادت می آورد، هم برای تو که می گیری هم برای کسی که می دهد.

8.برای اینکه دیگران را عاشق خود کنیم چاره ای جز به دل نگرفتن کینه نداریم!

اگر کسی هست که نمیتوانی او را ببخشی یا از بخشش او عاجزی، پس بدان که هرگز طعم آزادی را نخواهی چشید. جریان عظیم و جاری زندگی را نمی توانی بشناسی. چراکه منبع عظیم زندگی، عشق است. عشقی که با بخشش بی قید و شرط تقویت می شود. موضوع این نیست که اصلا کسی هست که نمی توان او را بخشید! موضوع این نیست که اصلا چیزی هست که بخشیدنی نیست! موضوع این نیست که در تو چیزی هست که به خاطر آن هرگز نمی توانی خود را ببخشی! موضوع این است که اجازه ی بخشیدن نمی دهی. این همان چیزیست که مانع دوست داشته شدن شما توسط دیگران می شود. چه بخواهیم چه نخواهیم، با بخشش دلهره و نگرانی را از ذهنمان بیرون می کنیم و همین موضوع هم باعث می شود که به راحتی دیگران را عاشق خود کنیم.

وقتی عصبانی می شوی؛ وقتی دلت می خواهد کسی را سرزنش کنی؛ وقتی احساس ناامیدی می کنی؛ همه این اوقات و این حال ها و حالت ها بهترین فرصت و مجال را برای تو فراهم می کنند تا بخشش بی قید و شرط را تجربه کنی! پس به روی همه چیز زندگی خود گشوده باش. این گونه است که ما انسان ها می توانیم به راحتی دیگران را عاشق خود کنیم. بخشش از صمیم قلب همه زخم های عاطفی تو و دیگران را شفا می دهد. بخشش جادوست، معجزه است. بخشش است که ناامیدی را به امید و شادابی تبدیل می کند.

در پایان

گاهی کیکی می پزی و چای خوش عطر و رنگی دم می کنی! یک مهمانی می گیری و عده ای از دوستان خود را دعوت می کنی و با این بهانه های کوچک یک شب پر خاطره و به یادماندنی را می سازی. چه خوب و شگفت انگیز است این دورهمی ها! اگر با این دید به زندگی خود نگاه کنید، متوجه می شوید که این شمایید که همه چیز را به زندگیتان راه می دهید.

از خود سوال کنید که چیزی را به زندگی خود دعوت می کنید؟ طبق قانون هستی هر چیزی را که به زندگی خود دعوت کنی دعوت تو را می پذیرد و می آید. هر آدمی که می خواهی دعوت کن. می آید! هر حادثه ای را که می خواهی دعوت کن. می آید! هر چیزی را که دوست داری! طبق قانون هستی می توانی آن چیزی را که به آن نیاز داری به زندگی خود دعوت کنی. آنچه را که برایت مفید است. آنچه را که هم سنخ توست.

شاید بگویید که من سخت تلاش می کنم تا رابطه ام را با کسی بهبود ببخشم، اما جز بیشتر شدن فاصله ما چیزی نصیبم نشده است. شاید بگویید همه تلاشم را می کنم تا موفق بشوم، اما نتیجه ای نمی گیرم و مدام سرخورده می شوم. ممکن است علت همه این ها خود تو باشی! برای مثال، چون در ژرفای ذهنت ترس و اضطراب نشسته است وضعیت های ترس و آشفته و نگران کننده را به زندگیت راه می دهی. برای اینکه چیزهایی که حقیقتا دوست داری را به زندگیت دعوت کنی، بادقت ببین که در صندوق خانه ذهن خود چه چیزهایی داری!

سوالات متداول
برای اینکه دیگران را عاشق خود کنیم باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟

از آن جا که هر کاری علم خاص خود را می خواهد، آداب و معاشرت هم علم خود را دارد که با رعایت آن ها می توانیم به راحتی دیگران را عاشق خود کنیم.

کسانی که غرور دارند میتوانند افراد را عاشق خود کنند؟

خیر، غرور داشتن نمیگذارد تا شما آن‌گونه که هستید خود را به دیگران نشان دهید و همین موضوع باعث میشودکه افراد به شما حس خوبی نداشته باشند.

شوخ طبع بودن چه قدر میتواند ما را در عاشق کردن افراد کمک کند؟

شما با شوخ طبع بودن توانایی خنداندن و لبخند بر روی صورت آوردن طرف مقابل را خواهید داشت و اینطوری طرف مقابل در کنار شما احساس خرسندی میکند و همین موضوع به شما کمک خیلی زیادی میکند تا طرف مقابل را عاشق خود کنید.

خوش قول بودن هم میتواند افراد را عاشق ما کند؟

بله، زمانی که شما به طرف مقابل قولی را میدهید و به آن عمل میکنید در واقعه به او میفهمانید که برای او ارزش قائل هستید و همین موضوع به مرور حس دوست داشتن و سپس عاشق شدن را در شخص نسب به شما ایجاد میکند. مراقب باشید قول هایی را که توانایی انجام آن را ندارید به هیچ عنوان ندهید.

منبع: چگونه

نظرات کاربران

  • نظرات توهین آمیز، نژاد پرستانه و زننده تایید نخواهد شد.
  • نظراتی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند و یا لینک سایر وبسایت ها در آن باشد تایید نمی شود.
  • لطفا در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده نفرمایید.
  • از ارسال کامنت نامرتبط با موضوع این مقاله پرهیز کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید