ESC را برای بستن فشار دهید

چگونه کراوات را ببندیم

شاید فکر کنید که بستن کراوات کار سختی باشد اما نگران این موضوع نباشید چون با انجام این دستورالعملهای مفید، شما میتوانید یک متخصص در گره زدن طبق مد روز باشید. شما چندین گزینه در دسترس دارید ، از گره چهار در دست گرفته تا…