ESC را برای بستن فشار دهید

چگونه رمز پویا بانک قرض الحسنه رسالت را دریافت کنیم

دارندگان کارت بانک قرض الحسنه رسالت که تمایل به امنیت بیشتر در حوزه پرداخت با رمز دوم دارند می‌توانند از طریق اینترنت بانک یا موبایل بانک قرض الحسنه رسالت، رمز پویا را دریافت و از آن استفاده کنند. رمز پویا سایر بانک ها ویدئو روش…