ESC را برای بستن فشار دهید

چگونه از سرماخوردگی بطور طبیعی سریع خلاص شویم

اگرچه سرماخوردگی معمولاً در طی 4 تا 7 روز به تنهایی از بین می رود ، اما می توانید برای بهبود سریع تر علايم یه سری نکات را رعایت کنید. شما می توانید علایم خود را مانند گرفتگی راه های هوایی، با گزینه های غیر…