علی صادقی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات هستم. به دنیای فناوری علاقمندم و پیگیر آخرین نوآوری‌ها هستم و در چگونه همراهتان هستم.