درصد درواقع روشی برای نشان‌دادن میزان پیشرفت، سود و یا نسبت بین دو عدد می‌باشد. درصد بدون واحد بوده و یک درصد نمایان‌گر یک واحد از صد واحد کمیت موردنظر می‌باشد. درصد در رشته‌ها و امور مختلف کاربرد فراوانی داشته و به کرات از آن در جاهای مختلف استفاده می‌شود. به صورت استاندارد، درصد می‌بایست عددی بین 0 تا 100 را اختیار کند اما در عمل شاهد درصدهای بالای 100 نیز هستیم. در این مقاله از سایت چگونه به آموزش حساب‌کردن درصد با ذکر مثال‌های متنوع خواهیم پرداخت. پس با ما همراه شوید.

آموزش حساب‌کردن درصد:

چگونه درصد حساب کنیم + آموزش محاسبه کردن انواع درصد

حساب‌کردن درصد یا درصدگیری کار ساده‌ای می‌باشد اما دقت داشته باشید که حساب‌کردن درصد به شکل عمومی نمی‌تواند همه کاربردهای آن را پوشش دهد. برای مثال حساب‌کردن درصد تست‌ها با احتساب نمره منفی، الگوریتم متفاوتی با حساب‌کردن درصد سود و زیان و یا تخفیف یک کالا دارد. در این بخش به آموزش محاسبه درصد در فعالیت‌های مختلف می‌پردازیم.


1 – محاسبه درصد آزمون تستی با احتساب نمره منفی:

یکی از سوالات بسیار پرتکرار دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور، نحوه محاسبه درصد در آزمون‌های تستی می‌باشد. برای محاسبه درصد در آزمون‌های تستی کافیست تا از فرمول زیر استفاده نمایید.

N = تعداد سوالات

T = تست‌های درست

F = تست‌های غلط

Percent = درصد

Percent = (3T-F)/3N

برای مثال فرض کنید که شما در یک آزمون بیست تستی شرکت کرده‌اید. پس تعداد سوالات آزمون یعنی N برابر با 20 می‌باشد. اگر شما به 12 سوال پاسخ صحیح داده (T=12) و به 3 سوال پاسخ غلط داده باشید (F=3)، درصد آزمون شما طبق رابطه بالا برابر با 55 درصد می‌شود.

(12*3-3)/(3*20) = 55

با استفاده از فرمول بالا می‌توانید به راحتی درصد تمامی آزمون‌های خود را محاسبه نمایید.


2 – محاسبه درصد سود و زیان:

محاسبه درصد سود و زیان یکی از کاربردی‌ترین کارهای درصد می‌باشد. برای محاسبه درصد سود و زیان کافیست تا از فرمول زیر استفاده نمایید.

P0 = سرمایه اولیه

P1 = سرمایه ثانویه

Percent = درصد

Percent = (P1-P0)/P0

برای مثال اگر سرمایه اولیه شما یا مبلغی که برای خرید کالا و یا ابزار مالی صرف نموده‌اید، 100 هزار تومان (P0 = 100) باشد و با گذشت زمان سرمایه حال حاضر شما و یا ارزش کالا و ابزار مالی خریداری شده برابر با 140 هزار تومان (P1 = 140) باشد، مقدار سود شما برابر با 40 درصد می‌شود.

(140-100)/100 = 40%

به همین منوال اگر سرمایه شما و یا ارزش کالا یا ابزار مالی خریداری شده در زمان حال برابر با 80 هزار تومان (P1 = 80) شده باشد، زیان شما برابر با 20 درصد می‌باشد.

(80-100)/100 = -20%

اگر عدد حاصل از فرمول بالا مثبت شود، شما سود کرده‌اید و اگر عدد حاصله منفی شود، شما زیان نموده‌اید.


3 – محاسبه درصد تخفیف:

محاسبه درصد تخفیف یکی از عملیات‌های ریاضی می‌باشد که افراد زیادی در حساب نمودن آن دچار مشکل می‌شوند. برای محاسبه درصد تخفیف هر چیزی کافیست تا از فرمول زیر استفاده نمایید.

P = قیمت قبلی

D = درصد تخفیف

N = قیمت پس از تخفیف

P*(1-D)=N

برای مثال فرض کنید که قیمت کالایی پیش از اعمال تخفیف 120 تومان بوده و این کالا مشمول 25 درصد تخفیف شده باشد. باتوجه به فرمول بالا قیمت این کالا پس از اعمال تخفیف برابر با 90 تومان خواهد بود. همچنین اگر قیمت پیش از تخفیف و پس از تخفیف کالایی را داشته باشید، برای محاسبه درصد تخفیف آن کافیست تا قیمت پس از تخفیف را تقسیم بر قیمت پیش از تخفیف نمایید. برای مثال اگر قیمت پس از تخفیف کالایی 50 تومان و قیمت پیش از تخفیف آن 80 تومان بوده باشد، درصد تخفیف این کالا برابر با 37.5 درصد می‌باشد.


4 – محاسبه درصد با ماشین حساب:

چگونه درصد حساب کنیم + آموزش محاسبه کردن انواع درصد

جهت محاسبه درصد با ماشین حساب کافیست تا عدد مورد نظر خود را در ماشین حساب وارد نمایید. سپس کلید ضرب را فشار داده و درصد مورد نظر خود را وارد کرده و در آخر نیز روی کلید درصد ضربه بزنید تا درصد عدد مورد نظر شما محاسبه شود.

برای مثال اگر می‌خواهید 20 درصد 145 را محاسبه نمایید، کافیست تا 145 را وارد کرده و سپس آن را ضرب‌در عدد 20 نموده و در آخر نیز روی کلید درصد ضربه بزنید. عدد حاصله برابر با 29 خواهد بود.

همچنین جهت محاسبه دستی این مقدار کافیست تا عدد مورد نظر خود را نوشته و آن را در درصد مورد نظرتان ضرب کرده و عدد حاصل شده را بر عدد 100 تقسیم نمایید.


5 – محاسبه درصدی از یک عدد:

برای محاسبه درصدی از هر عدد یا کمیت کافیست تا درصد مورد نظر را در عدد مورد نظر ضرب نمایید. در ابتدا درصد مورد نظرتان را به صورت کسری یادداشت نمایید. سپس آن را در عدد مورد نظرتان ضرب کنید. برای مثال اگر می‌خواهید 60 درصد عدد 150 را پیدا نمایید، کافیست تا 60 درصد را به صورت 100 تقسیم بر 60 یادداشت نموده و آن را در عدد 150 ضرب کنید.

(60/100)*150 = 90


جمع بندی:

محاسبه درصد بسیار آسان بوده و برای آنکه مفهوم آن برای شما بیشتر و بهتر جا بیفتد کافیست تا به معنای حقیقی درصد توجه داشته باشید. هر یک درصد به معنای 1 واحد از 100 واحد می‌باشد. 100 درصد از یک کمیت نیز برابر با خود آن کمیت خواهد بود. برای مثال 100  درصد 40 میز برابر با همان 40 میز می‌باشد.

در این مقاله به آموزش محاسبه درصد پرداختیم و فرمول‌های محاسبه درصد را به شما معرفی نمودیم. کافیست تا بسته به نیاز خود، از فرمول‌های بخش مربوطه استفاده نموده و درصد مورد نظر خود را محاسبه نمایید.